Breadcrumbs

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Pořadatel

 1. Pořadatelem soutěže je Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o., se sídlem Vinohradská 151, 130 00 Praha 3.
 2. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani organizována společností Facebook ani surveymonkey.com. Soutěžící poskytuje své údaje společnosti Reckitt Benckiser (Czech Republic) a žádné jiné entitě. Poskytnuté údaje budou použity ve spojení s následujícími zásadami ochrany osobních údajů.

 

Jak soutěžit

 1. Není účtován vstupní poplatek a pro účast v soutěži není nutný žádný nákup.
 2. Soutěž bude probíhat od 24. srpna do 31. srpna 2016.
 3. Soutěž naleznete v anketě značky Durex na surveymonkey.com.
 4. Účast v soutěži je založena na vyplnění této ankety. Soutěžící se zapojí do soutěže, když pořadateli prostřednictvím textového pole na předposlední stránce ankety poskytne svoji e-mailovou adresu, jméno a zemi původu.
 5. Anketu soutěžící naleznou pod odkazem v reklamě značky Durex na síti Facebook.
 6. Pro účast v soutěži je nutný věk alespoň 18 let.
 7. Za soutěžní odpovědi nepřijaté z jakéhokoli důvodu nenese pořadatel žádnou odpovědnost.

 

Cena a pravidla

 1. Tato soutěž má dva vítěze: stý a dvoustý soutěžící, který vyplní anketu a poskytne svoji e-mailovou adresu, jméno a zemi původu.
 2. Vítězové budou oznámeni 14. září 2016 prostřednictvím zadaného e-mailu.
 3. Pokud vítěz na uvedený e-mail nebude reagovat, cena náleží pořadateli.
 4. Cenou je 100 kusů (10 balení po 10 ks) kondomů Durex Invisible pro každého vítěze (5 desetikusových balení kondomů Durex Invisible Extra Thin Extra Sensitive a 5 desetikusových balení kondomů Invisible Extra Thin Extra Lubricated).
 5. K cenám nebude nabídnuta žádná peněžní alternativa. Ceny jsou nepřenosné. 
 6. Cenu není možné vynutit soudně, protože vítěz nemá na cenu žádný právní nárok.

 

Práva a povinnosti pořadatele

 1. Účastí v této soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas být vázán těmito podmínkami.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž a tyto podmínky bez upozornění zrušit nebo změnit v případě katastrofy, války, občanského nebo vojenského nepokoje nebo jakéhokoli skutečného nebo očekávaného porušení platného práva či předpisů nebo jakékoli jiné události mimo kontrolu pořadatele. Veškeré změny soutěže budou účastníkům pořadatelem co nejdříve oznámeny.
 3. Pokud pořadatel pojme podezření, že některý účastník podvádí, porušuje lidská práva, vulgarizuje nebo porušuje některá soutěžní práva, tomuto soutěžícímu bude zakázána účast a jeho aktivita bude odstraněna; to platí i pro reakce pod příspěvky na síti Facebook apod.
 4. Pořadatel má rovněž právo soutěž zastavit nebo ukončit, pokud někdo ku vlastnímu prospěchu využije chyby v soutěži. To znamená i změnit podmínky používání, blokovat účast uživatelů nebo zneplatnit potenciálního vítěze.
 5. Pořadatel rovněž nenese odpovědnost za nepřesné údaje o ceně poskytnuté jakémukoli účastníkovi třetí osobou spojenou s touto soutěží.
 6. Účast v soutěži nelze vymáhat soudně.
 7. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže i její trvání.

 

Přijetí zásad zpracování osobních údajů

 1. Účastí v této soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas být vázán těmito podmínkami.
 2. Poskytnutím požadovaných osobních údajů se soutěžící účastní soutěže a souhlasí, že si pořadatel vyhrazuje právo použít veškeré osobní údaje bez dalšího přezkumu a schvalování ve vlastních marketingových aktivitách (direct mail) za účelem publikace vlastních produktů a zasílání zvláštních nabídek e-mailem na kontakty poskytnuté elektronicky. V tomto případě tyto kontakty zahrnují e-mailovou adresu, jméno a zemi původu.
 3. Uvedením souhlasu účastník souhlasí, že pořadatel může použít poskytnuté odpovědi (kromě údajů v části s osobními údaji) pro související marketingovou aktivitu digitální kampaně pouze v agregované podobě (souhrnné informace bez uvedení jména, e-mailové adresy či země původu).
 4. Soutěžící má právo zrušit poskytnutí osobních údajů pro použití pořadatelem. Zákon soutěžícímu umožňuje, aby pořadatele požádal o odstranění všech údajů, které o soutěžícím má, a to zdarma. Soutěžící o to může požádat na e-mailu: consumers_cz@rb.com
 5. Osobní údaje budou pořadatelem zpracovány v jiné než papírové podobě. Jejich zabezpečení poskytne rovněž pořadatel.
 6. Pokud soutěžící pojme podezření, že pořadatel porušuje zásady ochrany osobních údajů, může o svém podezření informovat: Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice.

 

V Praze dne 24. srpna 2016